ΠΟΤΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

  • Για διευκρίνιση υστεροσαλπιγγογραφικού ή υπερηχογραφικού ευρήματος που αφορά: συμφύσεις, πολύποδα, υποβλεννογόνιο ινωμύωμα, συγγενή ανωμαλία
  • Σε επανειλημμένες αποβολές.
  • Μετά αποτυχία κυήσεως σε δύο συνεχόμενους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης.
  • Σε ιστορικό αποβολών, εκτρώσεων, επεμβάσεων στην κοιλότητα της μήτρας.
  • Για διερεύνηση ανεξήγητης υπογονιμότητας σε συνδυασμό με λαπαροσκόπηση.
  • Ως μέθοδος ρουτίνας πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση (προτείνεται από αρκετούς ειδικούς), ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει υστεροσαλπιγγογραφία.

Σε σημαντικό ποσοστό γυναικών με φυσιολογική υστεροσαλπιγγογραφία αποκαλύπτεται παθολογία της ενδομητρικής κοιλότητας όταν υποβληθούν σε υστεροσκόπηση.