ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αιτιολογικά αποδίδεται ισομερώς στους 3 επί μέρους παράγοντες, δηλαδή τον άνδρα, τη γυναίκα ή και τους δύο μαζί.

Αυτό δείχνει ότι ο άνδρας και η γυναίκα πρέπει να εξετάζονται και να εκτιμώνται ταυτόχρονα.

Α) Γυναικείος παράγοντας
– Σαλπιγγικός παράγοντας
– Ωοθηκικός παράγοντας
– Διαταραχές η δυσλειτουργία της τραχηλικής βλέννης.
– Μητριαίος παράγοντας
– Ενδομητρίωση
– Ενδοπυελικές η ενδομητρικές συμφύσεις
– Η ηλικία της γυναίκας

Β) Ανδρικός παράγοντας υπογονιμότητας

Γ) Υπογονιμότητα αγνώστου αιτιολογίας ή ιδιοπαθής