ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Α. Με το ιστορικό και των δύο συντρόφων
Παράγοντες που επηρρεάζουν την γονιμότητα είναι η ηλικία της γυναίκας και του άνδρα, η συχνότητα σεξουαλικής επαφής, η διάρκεια των προσπαθειών για επίτευξη εγκυμοσύνης, τυχόν προηγηθείσα αντισύλληψη (ειδικά με ενδομητρικό σπείραμα-IUD), επαγγελματικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, υπερβολική χρήση καφεϊνης, καπνού και αλκοόλης καθώς και έντονο stress.

Β. Με το σπερμοδιάγραμμα του συζύγου
Τα τελευταία έτη ελέγχονται όλο και περισσότερο και κάποιες πιο εξεδικευμένες, γενετικές εξετάσεις όπως η ανάλυση ανευπλοειδιών του σπέρματος, η ανάλυση απόπτωσης του σπέρματος καθώς και αν υπάρχουν μικροελλείψεις στο χρωμόσωμα y.

Γ. Με την υστεροσαλπιγγογραφία της συζύγου
Η υστεροσαλπιγγογραφία (ακτινολογική μέθοδος απεικόνισης των σαλπίγγων) είναι η συνηθέστερη και πλέον διαδεδομένη μέθοδος ελέγχου της διαβατότητας των σαλπίγγων, η οποία έχει επιπρόσθετα το πλεονέκτημα του ελέγχου της μητριαίας κοιλότητας (συμφύσεις εντός της μήτρας, πολύποδες, ινομυώματα ή ανατομικές ανωμαλίες ελέγχονται με την εξέταση αυτή).
Μειονέκτημα της μεθόδου αυτής αποτελεί η μειωμένη δυνατότητα ελέγχου των συμφύσεων των σαλπίγγων και των ωοθηκών καθώς και ο κίνδυνος μολύνσεως.

Δ. Με την υστεροσκόπηση
Διαδικασία κατά την οποία εισάγεται στη μήτρα λεπτό τηλεσκόπιο (υστεροσκόπιο) με σκοπό τον έλεγχο της εσωτερικής κοιλότητας της μήτρας, τη διάγνωση, αξιολόγηση και πιθανή αφαίρεση των ενδομητρικών ινομυωμάτων,πολυπόδων,συμφύσεων,διαφραγμάτων κ.λ.π

Ε. Με την λαπαροσκόπηση
Η πλήρης αξιολόγηση των σαλπίγγων και γενικά της πυέλου επιτυγχάνεται με τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης. Η λαπαροσκόπηση (διαγνωστική ή χειρουργική) διενεργείται υπό γενική αναισθησία με τη βοήθεια λεπτού τηλεσκοπίου που εισάγεται στον κοιλιακό χώρο από την πτυχή του ομφαλού. Με την τεχνική αυτή έχουμε απευθείας οπτική εικόνα των έσω γεννητικών οργάνων, γίνεται λεπτομερής επισκόπηση και διάγνωση των παθολογικών αιτίων της υπογονιμότητας και συγχρόνως με την ίδια επέμβαση χειρουργική θεραπεία αυτών. Η λαπαροσκόπηση είναι χειρουργική επέμβαση με ταχεία ανάρρωση, παραμονή ολίγων ωρών σε νοσοκομείο και γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους χειρουργούς.

Σε ασθενείς με σαλπιγγική βλάβη, πριν την επιλογή της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης σαν λύση στην υπογονιμότητα σαλπιγγικής αιτιολογίας, η σύγχρονη χειρουργική λαπαροσκόπηση προσφέρει, σε πολλές περιπτώσεις, λύσεις με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Ζ. Με τον ορμονικό έλεγχο
Οι διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας – σημαντικός παράγων υπογονιμότητας- συναντώνται σε ποσοστό 15-25% των υπογόνιμων γυναικών.

Οι ωοθήκες επιτελούν δύο σημαντικές λειτουργίες, την παραγωγή και περιοδική απελευθέρωση των ωαρίων (ωοθυλακιορρηξία), και την έκκριση στεροειδών ορμονών (οιστραδιόλη, προγεστερόνη και ανδρογόνα).

Με τον όρο διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας ονομάζουμε το σύνολο των ανωμαλιών εξ αιτίας των οποίων η ωορρηξία δεν πραγματοποιείται, ή πραγματοποιείται σε αραιά ή ακατάστατα διαστήματα.

Οι διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας συχνά εκδηλώνονται με διαταραχές ή και διακοπή της περιόδου (ολιγομηνόρροια, αραιομηνόρροια, αμηνόρροια), όμως ακόμη και γυναίκες με κανονική περίοδο (κάθε 25-35 μέρες) , μπορεί να παρουσιάζουν έλλειψη ή ατελή ωορρηξία σε ποσοστό 10-15%.

Η. Με έλεγχο της τραχηλικής βλέννης
Ο τράχηλος της γυναίκας παράγει βλέννη, η σύσταση της οποίας – στα μέσα περίπου του εμμηνορυσιακού κύκλου – πρέπει να είναι διαυγής άχρωμη, υδαρής και άφθονη, ούτως ώστε να επιτρέπει στο φυσιολογικό σπέρμα να διεισδύσει και να οδηγηθεί προς τη μήτρα και τις σάλπιγγες. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας η τραχηλική βλέννη – αν και εμφανίζει φυσιολογική σύσταση – δεν επιτρέπει τη διέλευση φυσιολογικών σπερματοζωαρίων προς τη μήτρα και τις σάλπιγγες. Επίσης, η ύπαρξη αντισπερμικών αντισωμάτων στην τραχηλική βλέννη μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή ακινητοποίηση των σπερματοζωαρίων.

Θ. Με θρομβοφιλικό έλεγχο

Ι. Με ανοσολογικό έλεγχο

Κ. Με γενετικό έλεγχο
Καρυότυπος και των δύο συντρόφων, σε περιπτώσεις βαρειάς ολιγοασθενοσπερμίας ή ασπερμίας έλεγχος για κυστική ίνωση και μικροδιαιρέσεις του χρωμοσώματος y στον άνδρα κ.λπ.