ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ

Προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διάγνωση πολλών γυναικολογικών παθήσεων και ιδιαίτερα των παθήσεων που έχουν σχέση με την υπογονιμότητα. Πολλές από αυτές δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθούν με άλλον τρόπο (όπως υπερηχογράφημα ή υστεροσαλπιγγογραφία).

Η Λαπαροσκοπική χειρουργική έχει ένδειξη σε όλο το φάσμα των προβλημάτων της ενδοκοιλιακής χώρας, εκτός λίγων εξαιρέσεων.

Με την λαπαροσκόπηση μπορούμε να ελέγξουμε:

Το μέγεθος και τη μορφολογία της μήτρας, των σαλπίγγων και των ωοθηκών.
Τη διαβατότητα των σαλπίγγων. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή από τον τράχηλο της μήτρας, υπό μικρή πίεση, μιας ειδικής χρωστικής ουσίας (κυανού του μεθυλενίου) και την διαπίστωση ότι η χρωστική αναβλύζει από τα άκρα (τον κώδωνα και τους κροσσούς) των σαλπίγγων.
Την σαλπιγγωοθηκική σχέση, δηλαδή την καλή επαφή του κώδωνα και των κροσσών της κάθε σάλπιγγας με την σύστοιχη ωοθήκη.
Την παρουσία παθολογίας των έσω γεννητικών οργάνων και ιδιαίτερα ενδομητρίωσης και συμφύσεων.

Στη γυναικολογία σαν διαγνωστικό μέσο χρησιμοποιείται σε πολλές καταστάσεις όπως:

Ανεξήγητη στειρότητα
Έλεγχος της διαβατότητας των σαλπίγγων
Ενδομητρίωση
Οξύ κοιλιακό άλγος
Πολυκυστικές ωοθήκες
Εξωμήτρια κύηση
Ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας και των εξαρτημάτων
Λήψη βιοψιών από διάφορα σημεία της ενδοκοιλιακής κοιλότητας

Επίσης η χρήση της για θεραπευτικούς σκοπούς έχει θέση στις παρακάτω καταστάσεις:

Αφαίρεση των καλοηθών κυστών της ωοθήκης
Ολική υστερεκτομή
Σαλπιγγεκτομή και σαλπιγγοτομή
Αφαίρεση της εξωμήτριας κύησης
Αφαίρεση εστιών ενδομητρίωσης
Αφαίρεση ενδομητριωσικών κυστών από την ωοθήκη
Αφαίρεση ινομυωμάτων της μήτρας
Λύση συμφύσεων
Λύση της συστροφής εξαρτήματος