ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Οι πιθανές επιπλοκές μετά από μια λαπαροσκόπηση εξαρτώνται αν αυτή πραγματοποιήθηκε για διαγνωστικούς λόγους ή για θεραπευτικούς. Οι πιθανές επιπλοκές μετά απο μια διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι αρκετά σπάνιες. Παράγοντες που μπορεί να τις καταστήσουν πιο πιθανές είναι κάποια προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά ή κάποιες πυελικές συμφύσεις.

Οι πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν τραύμα σε κάποιο αγγείο ή σε κάποιο πυελικό όργανο όπως έντερο ή ουροδόχο κύστη. Οι σοβαρές επιπλοκές μετά από μια διαγνωστική λαπαροσκόπηση υπολογίζεται να κυμαίνονται μεταξύ 1 με 2 στις 1000 λαπαροσκοπήσεις.