ΠΟΤΕ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΟΤΕ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Υπογονιμότητα ονομάζουμε την αδυναμία σύλληψης μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο τακτικής συνουσίας, χωρίς τη χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων. Υπό τον όρο τακτική συνουσία εννοούμαι το ζευγάρι να συνευρίσκεται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για τις γυναίκες που αδυνατούν να φέρουν εις πέρας μία εγκυμοσύνη, λόγω επανειλλημένων αποβολών.

Στειρότητα ονομάζουμε την απόλυτη αδυναμία σύλληψης, π.χ μετά από ολική αφαίρεση της μήτρας και των ωοθηκών λόγω καρκίνου.

Μηνιαίο Ποσοστό Γονιμότητας (ΜΠΓ) ονομάζουμε την πιθανότητα σύλληψης σε έναν εμμηνορρυσιακό κύκλο. Ο άνθρωπος δεν είναι ιδιαίτερα γόνιμο θηλαστικό. Υπολογίζεται ότι στους ανθρώπους το ΜΠΓ είναι 20%, ενώ στους μπαμπουίνους είναι 80% και στα κουνέλια 90%.

Παρά το γεγονός ότι η υπογονιμότητα είναι μια πολύ ειδική και προσωπική μάχη, είναι σημαντικό τα ζευγάρια αυτά να γνωρίζουν πως δεν είναι μόνοι τους αντιμέτωποι μ’ αυτό το πρόβλημα. Πάνω από 4,5 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν την υπογονιμότητα κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Με την εξέλιξη της επιστήμης διαπιστώθηκε ότι η υπογονιμότητα είναι τόσο ανδρικό όσο και γυναικείο πρόβλημα, παρόλο που η κοινωνία ανέκαθεν ενοχοποιούσε περισσότερο τη γυναίκα.